บริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปสัมมนาศึกษาดูงาน

เอส.เค.กนกทัวร์ เป็นองค์กรที่รับจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาภายในประเทศ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการกับกลุ่มลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไป องค์กรภาครัฐ และเอกชน  เรามีทีมวิทยากร และทีมงานมัคคุเทศก์ที่มีประสิทธิภาพ  และมากด้วยประสบการณ์ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบที่ท่านต้องการ ในอัตราค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน

เราพร้อมให้บริการ และสร้างสรรค์ความคิดร่วมกับท่านเพื่อความสุขและความประทับใจในการเดินทาง

1
2 (1)

บริการรับจัดนำเที่ยวภายในประเทศ และต่างประเทศ

บริการจัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ทั้งแบบสันทนาการ และแบบวิชาการ ด้วยทีมงานวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ

รับจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการทำงานทุกรูปแบบ และหลักสูตรพิเศษ ตามความต้องการของท่าน ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยวิทยากรที่หลากหลาย

บริการรับจัดกิจกรรมTeam Building , Walk-Rally , Bus Rally, Car –Rally, Sports Day

รับจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อาทิ การบริจาคสิ่งของหรือทุนการศึกษาแก่โรงเรียน,เด็กด้อยโอกาส หรือกิจกรรมปรับปรุงสถานที่สาธารณะต่างๆ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ป่าบก ปลูกปะการัง เสริมโป่งเทียมให้กับสัตว์ป่า สร้างฝายชะลอน้ำ

บริการรับจัดพาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ในองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน

Organizer:บริการรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และงานEvent ต่างๆ(Theme Party) ในรูปแบบที่ท่านต้องการ

3