เกี่ยวกับเรา"S.K.Kanok Tour"เอส.เค.กนกทัวร์ เป็นองค์กรที่รับจัดกิจกรรมท่องเที่ยว และกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาภายในประเทศ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการกับกลุ่มลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไป องค์กรภาครัฐ และเอกชน เรามีทีมวิทยากร และทีมงานมัคคุเทศก์ที่มีประสิทธิภาพ และมากด้วยประสบการณ์ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบที่ท่านต้องการ ในอัตราค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน

เราพร้อมให้บริการ และสร้างสรรค์ความคิดร่วมกับท่านเพื่อความสุขและความประทับใจในการเดินทาง

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


ข้อมูลบริษัท

ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0103558011863
จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2558
เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว No.51/00755