ทัวร์เช็ก พบ 20 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด SKKT190102
เยอรมัน : มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์แลนด์ ออสเตรีย : ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก เช็ค : เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย กรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town และชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่งปราก สโลวาเกีย : เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่ ฮังการี: บูดาเปสต์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ
3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ต.ค. - 5 พ.ย. 62
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 44,900 บ.
ดูรายละเอียด

QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด SKKT190158
มิวนิค , ซาลซ์บูร์ก, สวนมิราเบล ,ฮัลล์สตัทท์, Ceske Budejovice,ปราสาทปราก , กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย , ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก),ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน์, ต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์แลนด์
บราติสลาว่า , เวียนนา , ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) , McArthurGlen Outlet in Parndof , บูดาเบส,เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ,กรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ ,สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่างOld Town, และ Little Town และชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่งปราก
4 ดาว
7 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
4 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
13 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
Qatar Airways 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 44,900 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ Eastern Europe Light ฮังการี-บราทิสลาว่า-เช็ก-ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด SKKT190246
มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น, จัตุรัสวีรบุรุษ, ถนนวาซี, ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ, บูดาเปสต์, ปราสาทบูดา, ปราสาทบราทิสลาว่า, ปราสาทปราก, สะพานชาร์ล, นาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทเช้สกี้ ครุมลอฟ (ด้านนอก), ประติมากรรม Sudliche Dombogen, ฮัลล์สตัท, กรุงเวียนนา, อาสนวิหารสเตฟาน, พระราชวังและสวนเชินน์บรุน
ดินเนอร์สุดหรู ณ ร้าน New York Café, หมูทอด schnitzel สไตล์ออสเตรียขนานแท้
ตลาดแนชมาร์ก
4 ดาว
9 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
2 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
Emirates Airlines 8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ยุโรป

ทัวร์โค๊ด SKKT190126
ล่องเรือดินเนอร์สุดหรูแม่น้ำดานูบ
ทานขาหมูเยอรมัน , หมูทอดเวียนนา กูลาร์ช และมื้อพิเศษ
ปราสาทปราก , ปราสาทนอยชวานสไตน์ , จตุรัสมารีนเพทส , อัลลิอันซ์ อารีนา , พระราชวังและสวนมิราเบล ,จตุรัสเรสซิเดนท์ , ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ , สะพานชาร์ล ,นาฬิกาดาราศาสตร์ , โบสถ์ เซ็นท์วีตัส , ถนน Golden Lane , บราทิสลาว่า , จัตุรัสวีรบุรุษ , โรงอุปรากรณ์ฮังการี , มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น , ปูดาเปสต์ , Fashion Outlet Prandoft , เวียนนา , พระราชวังและสวนเซินน์บรุน , ถนนคาร์ทเนอร์ ,
4 ดาว
3 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
18 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
Thai Airways 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ Eastern Europe

ทัวร์โค๊ด SKKT190244
อัลลิอันซ์ อารีนา, จตุรัสมารีนเพทส, เมืองชวังเกา, ปราสาทนอยชวานชไตน์, เมืองฟุสเซ่น, นั่งรถไฟ Cogwheel Train, ชมยอดเขาซุกชพิตเซ่อ, พระราชวังและสวนมิราเบล, จัตุรัสเรสซิเดนท์, บ้านเกิดโมซาร์ท, เซ็นท์ วูฟกัง, ฮัลล์สตัท, เช้สกี้ ครุมลอฟ, สะพานชาร์ล, นาฬิกาดาราศาสตร์, ปราสาทปราก, โบสถ์ เซ็นท์วีตัส, ถนน Golden Lane, บราทิสลาว่า, สะพานเชน, จัตุรัสวีรบุรุษ, มหาวิหารเซ็นท์ สตีเฟ่น, ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ, เวียนนา, พระราชวังและสวนเซินน์บรุน
ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้, Schnitzel หมูทอดสไตล์ออสเตรียแท้, เมนูกูลาร์ช, Apple strudel
Fashion Outlet Prandoft
4 ดาว
3 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
18 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
Thai Airways 9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
ดูรายละเอียด