ทัวร์อินเดีย เนปาล พบ 65 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ZJAI01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]

ทัวร์โค๊ด SKKT190471
ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
4 ดาว
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63
Thai AirAsia 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี

ทัวร์โค๊ด SKKT190146
ล่องเรือแม่น้ำคงคา , ชมพิธีคงคา อารตี
เมืองราชคฤห์ , เขาคิชฌกูฏ , วัดเวฬุวันมหาวิหาร , เมืองพาราณสี , สารนาถ , ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น , พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์
4 ดาว
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63
Thai AirAsia 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ZDEL05 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]

ทัวร์โค๊ด SKKT190476
อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
4 ดาว
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
Thai Airways 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล

ทัวร์โค๊ด SKKT190148
สักการะ 4 สังเวชนียสถาน ลุมพินีวัน , พุทธคยา , สารนาถ , กุสินารา , แถมฟรีชุดเสริมบารมี
พุทธคยา , พาราณสี , ลุมพินี , กุสินารา , เวสาลี , ปัตนะ , นาลันทา , ราชคฤห์ ,
4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
Thai AirAsia 7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.
ดูรายละเอียด

ZDEL06 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ฮัดช่า]

ทัวร์โค๊ด SKKT190617
เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น'ทัชมาฮาล' สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามที่พาฮาลแกม ล่องเรือทะเลสาบดาล
4 ดาว
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
7 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
Thai Airways 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,999 บ.
ดูรายละเอียด