ทัวร์อิตาลี พบ 80 ช่วงวันเดินทาง จาก 15 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ZMXP17 อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ โรม [เลทส์โก รอรัก ณ เวนิส]

ทัวร์โค๊ด SKKT190666
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรม อันมีประวัติยาวนานกว่า 2,800 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่ "นครรัฐวาติกัน"
3 ดาว
6 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
Etihad Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.
ดูรายละเอียด

ZMXP14 อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปิซ่า โรม [เลสโก ดินแดนแห่งสีสันทั้งห้า]

ทัวร์โค๊ด SKKT190436
ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงามดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า "ชิงเคว เทอร์เร่" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ "นครรัฐวาติกัน"
3 ดาว
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63
Etihad Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 34,999 บ.
ดูรายละเอียด

GRAND ITALY โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ มิลาน โคโม่ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด SKKT200020
นั่งเรือสู่ เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, โคลอสเซี่ยม, วิหารแพนธีออน, บันไดสเปน, สะพานปอนเต เวคคิโอ, ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก, หอเอนปิซ่า, พระราชวังดอจส์, บ้านจูเลียต, หอคอย Lamberti Tower, พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน, ทะเลสาบโคโม่(Lake Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
4 ดาว
21 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
12 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
9 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 39,888 บ.
ดูรายละเอียด

QR 209 MONO ITALY 7D 4N

ทัวร์โค๊ด SKKT190173
เยือนกรุงโรม, ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่, เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกัน เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก, ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม ,และหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า ,เยือนเมืองแห่งสายน้ำสุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส,
เมืองซีน่า , เมืองปิซ่า , หอเอนปิซ่า , เมืองปราโต้ ,เมืองโบโลญญ่า , ท่าเรือตรอนเคตโต้ , เกาะเวนิส ,เยือนเมืองแห่งสายน้ำสุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส, เยือนเมืองภาคเหนือของอิตาลี, เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกที่มิลาน
4 ดาว
14 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
Qatar Airways 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.
ดูรายละเอียด

ZFCO05 อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [เลสโก กอนโดลารอรัก]

ทัวร์โค๊ด SKKT190643
สัมผัสประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ดังคำกล่าว "เมืองโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว" ชม 4 มหาวิหารหลักแห่งเมืองโรม และ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
3 ดาว
16 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
22 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
31 พ.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63
Singapore Airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด