ทัวร์จอร์แดน พบ 8 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

มหัศจรรย์ จอร์แดน

ทัวร์โค๊ด SKKT190170
ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา , ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ , ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก , แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค , สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้ , ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา , ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL , นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม , ฟรี!! Wifi on Bus
รับประทานอาหารที่ SUN CITY CAMP
ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา , ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ , ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก , แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค , สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้ , ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา , ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL , นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม , ฟรี!! Wifi on Bus
4 ดาว
21 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
Royal Jordanian 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.
ดูรายละเอียด

HABIBI JORDAN 7 วัน 4 คืน !!

ทัวร์โค๊ด SKKT190268
อัมมาน, มาดาบา, MOUNT NEBO, เครัค, เมืองอคาบา, อควาบา, JEEP TOUR, PETRA, THE SIQ, ชมปราสาทอัจลุน, ชมนครเจอราช, DEAD SAE, AMMAN CITADEL, ROMANS THEATER, DESERT CASTLES กลุ่มปราสาทในทะเลทราย
BOAT CRUISE INCL LUNCH
CITY MALL- CARREFOUR
4 ดาว
15 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
Royal Jordanian 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 57,999 บ.
ดูรายละเอียด

LUXURY JORDAN 7 วัน 4 คืน พัก 5 ดาว + นอนแค้มป์ 1 คืน

ทัวร์โค๊ด SKKT190270
อัมมาน, มาดาบา, MOUNT NEBO, เครัค, เมืองอคาบา, BOAT CRUISE, วาดิรัม (WADI RUM CAMP), JEEP TOUR, วาดิรัม, เพตรา PETRA, DEAD SEA, นครเจอราช
5 ดาว
30 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
7 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 65,888 บ.
ดูรายละเอียด