ทัวร์จอร์แดน พบ 12 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ZAMM01 จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู]

ทัวร์โค๊ด SKKT200114
ชมเมืองเพตรา มหานครหินสีกุหลาบที่มีความสวยงามี่สุด ทดสอบการลอยตัวบนทะเล ที่ได้ชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก "เดดซี"
4 ดาว
18 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
9 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
20 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63
6 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63
20 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63
4 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63
Etihad Airways 6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
ดูรายละเอียด

็HARBIBI JORDAN 7D4N

ทัวร์โค๊ด SKKT200097
ชมความงามของเมืองเพตรา, พิจสูจน์ความเค็ม ลอยตัว พอกโคลน ณ ทะเลสาบเดดซี
3 ดาว
3 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63
25 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63
Asia atlantic airlines 7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 56,999 บ.
ดูรายละเอียด