ทัวร์ไต้หวัน พบ 184 ช่วงวันเดินทาง จาก 14 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

ทัวร์โค๊ด SKKT200012
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่วเมืองไทเป, ชิมชาอู่หลง
ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน,
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101, ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติง, ตลาดซื่อหลิน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
3 ดาว
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
Thai Viet Jet Air 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.
ดูรายละเอียด

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

ทัวร์โค๊ด SKKT190421
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63
Nok Scoot 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.
ดูรายละเอียด

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด SKKT190580
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์..TAIPEI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด SKKT190290
ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไถจง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ศูนย์เครื่องสำอางค์
พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบู หม้อไฟไต้หวัน
ไถจงไนท์มาเก็ต, ร้านขนมพายสับปะรด, ถนนคนเดินซีเหมินติง
4 ดาว
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
ดูรายละเอียด

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ 4D 3N

ทัวร์โค๊ด SKKT190319
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) , ซีเหมินติง,ซีเหมินติง (Xi Men Ding) ,หมู่บ้านสายรุ้ง , หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่
บุฟเฟต์ชาบู, ปลาประธานาธิบดี,
ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market),วัดหลงซาน , ร้านสร้อยสุขภาพ , ตลาดปลาไทเป , ร้านพายสับปะรด , ไทจง , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,
3 ดาว
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
China Airlines 4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.
ดูรายละเอียด