ทัวร์ไต้หวัน พบ 11 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

BT-TPE02_SL_MAY-OCT19 TAIPEI 5D 3N

ทัวร์โค๊ด SKKT190085
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานเย๋หลิว,ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา,ปล่อยโคมผิงซี
ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่สไตร์ไต้หวัน,อาหารทะเลซีฟูด,เสี่ยวหลงเปา
ไถจง , บ้านสายรุ้ง , หนานโถว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ร้านใบชา , ไถจง,ร้านขนมพายสับปะรด , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ,ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง , ถนนคนเดินซีเหมินติง , ศูนย์เครื่องสำอาง , ตลาดปลา
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 62
Thai Lion Air 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.
ดูรายละเอียด

BT-TPE03_SL_MAY-OCT19 TAIPEI 5D 3N

ทัวร์โค๊ด SKKT190086
เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน ,อุทยานเย๋หลิ๋ว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,อนุสรณ์สถานเจ็งไคเช็ค, Taipei 101
วัดพระถังซำจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , เจียอี้ ,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี , ร้านใบชา , ไถจง , ไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด , อุทยานเย๋หลิ่ว , ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ,ชอปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 62
Thai Lion Air 5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.
ดูรายละเอียด

BT-TPE04_MAY-OCT19 TAIPEI 6D 4N

ทัวร์โค๊ด SKKT190087
ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,อุทยานเย๋หลิ๋ว,วัดหลงซาน,ล่องเรื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชมอุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านสายรุ้ง , MIHAYARA ICE CREAM ,วัดพระถังซำจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , เจียอี้ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ,ร้านใบชา , ไถจง , ไนท์มาร์เก็ต,ไทเป , ร้านขนมพายสับปะรด , อุทยานเย๋หลิ่ว ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , ตลาดปลาไทเป
3 ดาว
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 28 ต.ค. 62
Thai Lion Air 6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ Taiwan บินหรู เที่ยวครบ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด SKKT190261
นั่งสามล้อชมเมืองลู่กัง, ถนนโบราณลู่ก่าง, พิพิธภัณฑ์กระจก, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า), วัดพระถังซัมจั๋ง, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีไทเป, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ชิมชาอู่หลง
WENHUA NIGHT MARKET, ร้านพายสับปะรด, ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต, นย์ GERMANIUM, ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต, ศูนย์เครื่องสำอาง
4 ดาว
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด SKKT190179
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ , ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง , ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น , เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) , พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา , พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ที่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ , ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง , ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น , เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ชอปปิงย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) , พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
4 ดาว
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
EVA Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,900 บ.
ดูรายละเอียด