ทัวร์ไต้หวัน พบ 13 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...

HIGHLIGHT TAIWAN 5D3N BY SL JUN-DEC 19

ทัวร์โค๊ด SKKT190279
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก,ตึกไทเป101,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,สี่ ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั่ง
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านใบชา ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง ,ไทเป , ร้านพายสัปปะรด,ศูนย์เจอร์เมเนียม
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
Thai Lion Air 5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ Taiwan บินหรู เที่ยวครบ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด SKKT190261
นั่งสามล้อชมเมืองลู่กัง, ถนนโบราณลู่ก่าง, พิพิธภัณฑ์กระจก, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า), วัดพระถังซัมจั๋ง, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีไทเป, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ชิมชาอู่หลง
WENHUA NIGHT MARKET, ร้านพายสับปะรด, ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต, นย์ GERMANIUM, ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต, ศูนย์เครื่องสำอาง
4 ดาว
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.
ดูรายละเอียด