โครเอเชียรหัสสินค้า: SKKT190161

โครเอเชีย
เดินทางช่วง
9 พ.ย. 62 - 8 ก.พ. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 9 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 45,999 56,998 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
56,998 - 45,999 45,999
event 16 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 45,999 56,998 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
56,998 - 45,999 45,999
event 23 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 45,999 56,998 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
56,998 - 45,999 45,999
event 26 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 39,999 50,998 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
50,998 - 39,999 39,999
event 2 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 45,999 56,998 แสดง รับจอง 31 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
56,998 - 45,999 45,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง