มหัศจรรย์.... SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา ยุงฟราว แมทเทอฮอร์น 8 วัน 5 คืนรหัสสินค้า: SKKT190276

มหัศจรรย์.... SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา ยุงฟราว แมทเทอฮอร์น 8 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
7 ก.พ. 63 - 13 พ.ค. 63 (6 ช่วงวันเดินทาง)
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 7 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 69,900 78,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
78,900 - 68,900 67,900
event 14 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 69,900 78,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
78,900 - 68,900 67,900
event 30 มี.ค. 63 - 6 เม.ย. 63 74,900 85,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
85,900 - 73,900 72,900
event 8 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 79,900 90,900 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
90,900 - 78,900 77,900
event 29 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63 74,900 86,900 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
86,900 - 73,900 72,900
event 6 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 73,900 85,900 แสดง รับจอง 24 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
85,900 - 72,900 71,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง