มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6 วัน 3 คืนรหัสสินค้า: SKKT190314

มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
13 ก.พ. 63 - 17 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 53,900 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 53,900 61,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
61,400 - 53,900 52,900
event 19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 55,900 63,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
63,400 - 55,900 54,900
event 12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 63,900 72,400 แสดง รับจอง 25 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
72,400 - 63,900 62,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง