เกาะบาหลี "3 วัน 2 คืน"รหัสสินค้า: SKKT190321

เกาะบาหลี
เดินทางช่วง
29 ก.พ. 63 - 30 มี.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.
เลือกวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 11,555 14,455 แสดง รับจอง 27 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,455 - - -
event 6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 11,999 14,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,899 - - -
event 7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 9,999 12,899 แสดง รับจอง 27 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
12,899 - - -
event 13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 11,999 14,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,899 - - -
event 14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 9,999 12,899 แสดง รับจอง 18 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
12,899 - - -
event 20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 11,999 14,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,899 - - -
event 21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 11,999 14,899 แสดง รับจอง 27 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,899 - - -
event 27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 11,999 14,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,899 - - -
event 28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 11,999 14,899 แสดง รับจอง 30 จอง
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
14,899 - - -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง